EOLE
24Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

EOLE - 1

Uživatelská příručka ke kluzáku EOLE User manual for EOLE Handbuch für Gleitschirm EOLE Mode d‘emploi pou

Open the catalog to page 1
EOLE - 3

Děkujeme, že používáte produkty Sky Paragliders. Děkujeme Vám za zakoupení tréninkového kluzáku EOLE. Doufáme, že budete s tímto výrobkem spokojeni a že ho shledáte užitečným tréninkovým pomocníkem. Doporučujeme Vám, abyste si manuál důkladně prostudovali. Pomůže Vám k rychlejšímu seznámení s výrobkem. Thank you for using a Sky Paragliders‘ products. Thank you for buying the EOLE. We hope you will be satisfied with this product and hope you find it a useful training tool. It is strongly recommended that you read the manual before the first use. The manual might help you to quickly...

Open the catalog to page 3
EOLE - 4

Obsah Contents Inhalt Index

Open the catalog to page 4
EOLE - 6

VŠEOBECNÉ INFORMACE ROZMĚRY, NÁKRESY A DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Uživatelská příručka ke kluzáku EOLE  EOLE je určen k pozemnímu tréninku a k nácviku startů. Není určen k provozování jako běžný paraglidingový kluzák  EOLE není certifikován.  VAROVÁNÍ! EOLE není klasické paraglidingové křídlo, ani speed wing. Proto je jeho použití omezeno na pozemní trénink a nácvik techniky startu. původních vlastností křídla. Křídlo je možno užívat jenom k účelu, k Projekční štíhlost jakému bylo zkonstruováno, tedy k nácviku startů. Výrobce, distributor Počet komor nebo prodejce nenese odpovědnost za škody...

Open the catalog to page 6
EOLE - 8

Před dodáním:  Kluzák prošel celou řadou kontrol již při samotné výrobě a výrobce jej řádně Životnost kluzáku je významně ovlivněna péčí, jakou mu věnujete.  Vyhněte se padání vrchlíku natlakovanou náběžnou hranou přímo do země. Pravidlené kontroly a opravy:  Při přesunech netahejte tkaninu vrchlíku po zemi.  bezpečnostních důvodů doporučujeme pečlivě sledovat stav kluzáku Z  Vyhněte se nadměrnému vystavování vrchlíku na přímé sluneční světlo. a pravidelně jej nechat zkontrolovat u výrobce nebo u pověřené osoby v rámci  Při balení se vyhněte všem technikám, které mohou poškodit...

Open the catalog to page 8
EOLE - 10

GENERAL INFORMATION User manual for EOLE ■ The EOLE is a learning tool, designed for the training hill and to practice groundhandling. Paragliding schools can use it to teach take off techniques. ■ EOLE is not certified. ■ WARNING! The EOLE is neither a paraglider nor a speedglider. Therefore, its use must be limited to groundhandling excercises or practising take off techniques at the training hill. ■ This user manual version is dated 20/01/2013. ■ Please note that any changes to the paraglider will invalidate the standard behaviour. Correct usage of the glider is the pilot's...

Open the catalog to page 10
EOLE - 12

MAINTENANCE & CHECKS The paraglider has undergone a series of tests during the production process before delivery. The life of your paraglider depends largely on the care with which you maintain and use it. Periodic Checks & Repairs:  Avoid dropping it on its top surface or on its leading edge during inflation and  It is recommended that the paraglider be checked regularly or if there is ground handling.  Don‘t drag it across the ground when moving it. a change in its behaviour. Have your wing additionally checked if you notice any damage.  Don‘t expose it unnecessarily to sunlight. ...

Open the catalog to page 12
EOLE - 14

ALLGEMEINE INFORMATIONEN TECHNISCHE DATEN Handbuch fur den Gleifschirm EOLE ■ Der EOLE ist ein Trainingsschirm fur den Ubungshang und zum Erlernen des Bodenhandlings. Flugschulen konnen ihn zum Training der verschiedenen Starttechniken einsetzen. ■ Der EOLE ist nicht mustergepruft. ■ ACHTUNG! Der EOLE ist weder ein Paragleiter, noch ein Speedglider. Sein Einsatz ist auf das Uben des Bodenhandlings sowie das Training von Starttechniken am Ubungshang zu beschranken. ■ Handbuch Version vom 20/01/2013. ■ Jede eigenmachtige Anderung am Gleitschirm hat das Erloschen der Betriebserlaubnis zur...

Open the catalog to page 14
EOLE - 16

1) Empfehlungen für Pflege und Instandhaltung Auslieferungskontrolle Ihr Schirm unterlag vor dem Verkauf einer großen Anzahl von Überprüfungen. Periodische Kontrollen und Reparaturen Die Lebensdauer eines Schirms hängt in erster Linie davon ab, wie sorgfältig Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir, den Schirm mindestens einmal mit ihm umgegangen wird und wie er gepflegt wird. jährlich oder alle 100 Gebrauchsstunden oder bei jeder Veränderung in  Vermeiden Sie es, den Schirm bei Aufziehübungen und Bodenhandling seinem Flugverhalten durch den Hersteller oder einen autorisierten Betrieb...

Open the catalog to page 16
EOLE - 18

INFORMATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS, ILUSTRATIONS ET CARACTERISTIQUES Mode d‘emploi pour les parapentes EOLE  L’EOLE est un outil de pente école dédiée au travail au sol et aux écoles de parapente pour l’enseignement des techniques de décollage.  L’EOLE n’est pas homologué.  Attention! L’EOLE n’est pas une voile homologuée. Ce parapente est STRICTEMENT réservé pour une utilisation au sol pour des exercices de EOLE Surface à plat (m2)  Version du manuel d‘utilisation du 20/01/2013.  Attention, toute modification transformera le comportement standard Allongement projeté de votre EOLE....

Open the catalog to page 18
EOLE - 20

1) Conseils pour l‘entretien Avant la livraison votre parapente a été contrôlé minutieusement en usine. Contrôles périodiques et reparations : La durée de vie de votre produit dépend en premier lieu du soin avec lequel Nous vous recommandons de faire vérifier votre parapente au moins une vous l‘utilisez et l‘entretenez. fois par an et chaque fois que vous constatez ou suspectez une altération  Evitez de laisser retomber votre parapente violemment sur l‘extrados ou de son comportement. Les contrôles doivent être effectué par un atelier sur le bord d‘attaque lors de vos gonflages. Ne le...

Open the catalog to page 20

All SKY-Paragliders catalogs and technical brochures

 1. catalogue

  40 Pages

 2. FIDES 5

  24 Pages

 3. GAIA

  21 Pages

 4. Bi 4 2

  10 Pages

Archived catalogs

 1. catalogue

  40 Pages