• Products
 • Catalogues
 • News & Trends
 • Exhibitions

N-pol - 10 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

Catalogue excerpts

Petno wpglikowe wiertta do drewna . Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrobki drewna i tworzyw sztucznych. Solid Carbide drills. For CNC machines and drilling machines . For wood and plastic materials. Uchwyt redukcyjny do wiertet do W001/ Reduction for drill bits for W001/ H Petno wpglikowe wiertta do drewna z prostym rowkiem . Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrobki twardych mate-rialow i tworzyw sztucznych. Kierunek obrotow prawo/lewe Solid carbide drills straight cutting edges. For CNC machines and drilling machines . Ideal for drilling highly abrasive material, right and...

 Open the catalogue to page 2

Petno wpglikowe wiertta do drewna z typ HP . Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrobki twardych materiatow i tworzyw sztucznych. Nacinacze potokr^gte, Dtuga zywotnosc wiertta, bardzo dobra jakosc wiercenia. Solid carbide drills typ HP. For CNC machines and drilling machines . For drilling abrasive material. Rounded spurs and center point, Excellent finish, Longer tool life. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 3

|-1 Petno wqglikowe wiertta do drewna z typ HP 3 spirale Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrobki twardych materiatow i tworzyw sztucznych. 3 nacinacze z fazq, Dtuga zywotnosc wiertta, bardzo doba jakosc wiercenia. fcglgs Solid carbide drills typ HP 3 flute. For CNC machines and drilling machines . For drilling abrasive material. 3-negative spurs and center point Excellent finish, Longer tool life. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 4

Wiertta VHM do drewna / Solid Carbide drills for wood Petno wpglikowe wiertta do drewna z typ HP-V. Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrobki twardych materiatow i tworzyw sztucznych. 2 stopniowa faza, Dtuga zywotnoSC wiertta, bardzo doba jakosc wiercenia. Through hole solid carbide drills typ HP-V. For CNC machines and drilling machines . For drilling abrasive material. double angle geometry. Excellent finish, Longer tool life. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 5

Typ W009 ft Dwustopniowe wiertta petno w^glikowe do drewna z prostym rowkiem . Do maszyn numerycznych CNC i wiertarek. Do obrob-ki twardych materiatow i tworzyw sztucznych. Kierunek obrotow prawo/lewe Solid carbide drills with countersink straight cutting edges. For CNC machines and drilling machines . Ideal for drilling highly abrasive material. right and left rotation. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 6

Wiertta VHM do glpbokiego wiercenia na maszynach numerycznych CNC, Do obrobki drewna i tworzyw sztucznych. wysoka I sztywnosc ze wzglqdu na wykonanie z pelnego wgglika, szybkie i czyste odprowadzenie wiora dzipki glpbokiej spirali Solid carbide drill for deep drilling on CNC machines, For wood and plastic. High stiffness, fast and clean chip ejection so !deep spiral Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request Na zyczenie rOwniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 7

W WiertJa VHM do drewna / Solid Carbide drills for wood Petno wpglikowe wiertta do drewna z prostym rowkiem . Do maszyn automatycznych do produkcji szczotek. Do obrobki drewna i tworzyw sztucznych. Solid carbide drills straight cutting edges. For Brush Manufacturers industry. For wood and plastic materials. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 8

Wiertta VHM do drewna / Solid Carbide drills for wood Petno wpglikowe wiertta do drewna. Do maszyn automatycznych do produkcji szczotek. Do obrobki drewna i tworzyw sztucznych. Solid carbide drill. For Brush Manufacturers industry. For wood and plastic materials. Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request Na zyczenie rowniez inne wymiary / Special dimension on request

 Open the catalogue to page 9

Wiertła VHM do drewna / Solid Carbide drills for wood W099 - Wiertła VHM na zamówienie / Solid carbide drills on request Parametry do wyceny i wykonania wiertła / Dimensions for offer and order special drills. Wersja/ type - A - kierunek obrotów/ Rotation - P/RH - obrabiany material / material maschining - drewno/wood - □ ; MDF - □ ; płyta wiórowa/chipboard - □ ; sklejka/plywood - □ Uwagi (rysunek) / Note (drawing) D - …………………….. L1 - ……………………. L2- ……………………. V° - ……………………. S - …………………….. Zaznaczyć typ uchwytu poni

 Open the catalogue to page 10

All N-POL cutting tools catalogues and technical brochures